Kalle Hellgren

IT-konsult med över 20 års erfarenhet som konsult inom segmentet små- och medelstora företag. Har ett konsultativt arbetssätt med ett genuint intresse för att skapa en kostnadseffektiv och väl fungerande IT-miljö. Har alltid ett personligt engagemang och drivs av att arbeta proaktivt och att vara flexibel. Arbetar ofta med flera projekt samtidigt och ser hellre möjligheter än problem. Har erfarenhet av att arbeta både ensam men har både erfarenhet och tycker om att arbeta i team, gärna med ett inslag av humor.


Karriärmål

Med den samlade erfarenhet jag har med mina år som konsult anser jag att jag är redo att utvecklas på ett sätt som jag inte har möjlighet till i min nuvarande position. Ett sätt att gå vidare skulle vara att jobba inom ett större företag med en ledande ställning, tex gruppchef, att utveckla mitt ledarskap och att få möjlighet att arbeta med nya utmaningar och områden.


Arbetslivserfarenhet

2019- ff          KH Consulting AB, Senior IT-konsult
KH Consulting AB tillhandahåller konsulttjänster och support. Inom konsulttjänster räknas naturligtvis samordning, budgetering och planering.

Verksam som IT-konsult mot såväl stora som små företag, varav flera som inhyrd IT-ansvarig under många år. Det flexibla arbetet och efterfrågan på mina tjänster har gett mig tillfälle och möjlighet att arbeta inom många olika områden, allt från att ha skapat mindre hemsidelösningar och intranät eller agera som säljare och installatör av oljemätningsutrustning för bilindustrin till att skapa och underhålla säkra IT-miljöer. Det har även gett mig privilegiet och chansen att få en inblick i olika branscher som tex, arkitektur, förlag, bildbyråer och reklambyråer mm. I mitt arbete har jag ensam eller tillsammans med kund tagit fram och underhållit deras IT-system. Merparten av mina kunder har kontaktat mig på rekommendation av andra.

Exempel på kunder:

2000- ff                  MICHAËL BERGLUND AB
MICHAEL BERGLUND AB grundades 1985 och är idag ett av Sveriges ledande företag inom Executive Search, Interim och styrelsetjänster.

IT-konsult med förlagd tid till en dag i veckan. Förutom att sköta kontinuerlig, proaktiv support har jag även fungerat som IT-ansvarig samt konsulterat vid inköp, budgetering och utveckling av befintlig IT-miljö. Jag har arbetat med Michaël Berglund AB under många år vilket gett mig en trivsam kontinuitet i kontrast till andra, ofta tillfälliga, pågående projekt.

2007-ff                   ON ArkItekter AB
ON ARKITEKTER AB är en arkitektbyrå som arbetar med kommersiella lokaler /kontor/arbetsplatser, samhällsbyggande/Infrastruktur och bostäder.

De kontaktade mig vid starten 2007 då jag tidigare arbetat åt en av delägarna under några år. Jag har hjälpt till med utveckling och inköp av deras befintliga IT-miljö jag har fungerat som deras IT-konsult och Help Desk för kontinuerliga frågor sedan dess.

2003- 2010            Scanpix AB
SCANPIX AB är skandinaviens största bildbyrå.

Här fungerade jag som IT-support med förlagd tid 2 dagar i månaden i början av samarbetet. Under de sista åren var jag inhyrd som vikarierande IT-support och Help Desk för användarna. Arbetet gick primärt ut på att tillhandahålla daglig support men gick även ut på att sköta inköp/nyinstallation av IT-utrustning.

Arbetslivserfarenhet

2017- 2019   Cellentia Solutions AB, Senior IT-konsult
Cellentia Solutions AB tillhandahåller konsulttjänster och support. Inom konsulttjänster räknas naturligtvis samordning, budgetering och planering.

På Cellentia arbetade jag vidare med mitt redan inarbetade kundkapital samtidigt som jag utökade mitt kundnätverk. Arbetet gick primärt ut på att agera som konsult och IT–ansvarig åt små- och medelstora företag inom konsultation och försäljning av IT-relaterad tjänster.

2000- 2017   SUPPORTIA AB, IT-konsult
Supportia AB säljer och installerar hårdvara samt tillhandahåller konsulttjänster och support. Inom konsulttjänster räknas naturligtvis samordning, budgetering och planering.

Under mina år på Supportia AB arbetade jag som IT-konsult och inhyrd IT-ansvarig mot stora och små företag. Primärt arbetade jag med konsultation och försäljning inom IT-relaterad hård- och mjukvara, nätverk och säkerhetstjänster. Då jag arbetade med många olika kunder under många år skaffade jag mig ett gediget kundkapital.

1999-2000    APPLEPAJ AB, IT-konsult
Applepaj AB sålde hårdvara, mjukvara, tillbehör och konsulttjänster.

På Applepaj arbetade jag primärt med försäljning av konsulttjänster och hade eget budgetansvar, uteslutande ute hos kund. Som ensam ansvarig för min kundkrets fick jag själv agera säljare och tekniker. Arbetet gick även ut på att leta reda på, och sälja in Applepaj AB hos nya kunder.

1998-1999   CMF CONSULTING AB, IT-konsult & Butiksförsäljning
CMF Consulting AB sålde hård- och mjukvara via butik men hade även omfattande konsultverksamhet.

Mina uppgifter omfattade såväl konsulttjänster som butiksförsäljning. Jag anställdes primärt för att reparera kunders hård- och mjukvara men tjänsten utvecklades snabbt till att arbeta som extern konsult. I tjänsten ingick bland annat reparation av hård- och mjukvaru-installationer, försäljning av hård- och mjukvara samt konsultation inför försäljning åt säljare på företaget. Mycket av arbetet utfördes ute hos kunder.


Kompetensprofil

Utbildning och erfarenhet av service och support inom Macintosh och/eller PC-miljö. Bred kompetens inom de flesta text- och bildbehandlingsprogrammen och programvaror inom desktop publishing. Stor erfarenhet inom backuplösningar som tex Backup Exec, Retrospect och CrashPlan Pro. Jag har även hög kompetens inom områden som nätverksäkerhet och serverlösningar som tex MS Exchange och Mac OS X Server. Har arbetat mycket med nätverk och nätverkslösningar som tex DNS, VPN. FTP, WWW, WebDAV, konfigurering av mailservrar och klienter som använder sig av POP3, IMAP,, SMTP, MAPI, och LDAP mm. Jag har dessutom självklart erfarenhet av felsökning inom dessa områden..

Operativsystem: Android, IOS, Windows, all versions, Mac OS X, alla versioner. Unix,

Serverprogramvara: FileMaker Pro, ARA, First Class, AppleShare IP, OS X Server, Windows 2003, Windows 2008, Windows 2012, MS Hyper-V, VMware vSphere Hypervisor, Symantec Antivirus Corporate Edition, Symantec Backup Exec, F-Secure Antivirus for MS Exchange, Trend Micro Client Security, Kerio Connect, CrashPlan Pro, Symantec backup Exec, GraphiSoft BIM mm.

Klientprogramvara: Microsoft Office för PC och Mac,  Adobe Pagemaker, Quark Xpress, Internet Explore, Firefox, Google Chrome, Safari, Adobe Flash, DreamWeaver, VMWare Fusion, Photoshop, Illustraator, Indesign, Adobe Creative Suite, Norton Antivirus, Trend Micro, Panda, Graphisoft ArchiCAD, AutoCAD mm.


Utbildning

2019: M101, Projektledning

2010: Kerio Certification

2007: Kerio Certified Partner

1999: MCP – Implementing and Supporting Microsoft Windows 98.

1999: ACSE Update test

1998: Apple Authorised Service Engineer.


Familj och hobbies

Bor tillsammans med sambon Annelie som jag även har en dotter tillsammans med. Hos oss bor även Annelies två barn och min son på deltid.